ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – prevádzkovateľ Vladimír Sedliačik,

webová stránka anhydritovy-poter.sk

Aktualizované: 12.11.2019

 

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.
Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Vladimír Sedliačik, Skuteckého 19, 97 401 Banská Bystrica, IČO: 337 610 35, ktorý prevádzkuje webstránku anhydritovy-poter.sk. Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom. Taktiež určuje sprostredkovateľov, ktorých k spracúvaní osobných údajov môže využívať.

 

Aké osobné údaje spracúvame a prečo?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä preto, aby sme vás mohli informovať o špeciálnych ponukách, platených službách alebo produktoch a reagovať na vaše otázky a dopyty.

 • Kontaktný formulár a zaslanie ponuky
Právnym základom je súhlas, ktorý ste nám poskytli odoslaním kontaktného formulára tlačidlom odoslať. Účelom spracúvania je komunikácia a odpovede na vaše otázky. Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu v.sedliacik@gmail.com.

 

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Aby sme mohli čo sa vám na našom webe páči a čo nie, kde trávite najviac času a odkiaľ rýchlo bežíte preč, kam kliknete a kam nie, používame ďalších poskytovateľov služieb pre určité sprostredkovateľské operácie, vďaka ktorým zhromažďujeme určité informácie ako IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, časy vašich návštev, zobrazenia stránok a ich prvky (napríklad odkazy), na ktoré kliknete.

 

 • Divi téma a jej integrovaný kontaktný formulár – Kontaktný formulár Divi témy umožňuje pridávanie komentárov pod články a spracúva osobné údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Divi theme.
 • Google Analytics – Služba Google Analytics sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
 • Aksimet – Služba Aksimet sa používa na ochranu komentárov pred nevyžiadnou poštou (spamom) pod článkami. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Aksimet.
Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook, LinkedIn alebo Instagram, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky alebo si túto možnosť nastaviť v preferenciách daného účtu. Ak nechcete prijímať cookies tretích strán, nastavte prosím svoj prehliadač na ich odmietnutie.

 

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu a zabezpečili tak vaše osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR nariadenia.

 

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od anhydritovy-poter.sk prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:
 • zistiť, či anhydritovy-poter.sk  osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov – týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov – umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov – máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z anhydritovy-poter.sk k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
 • právo odvolať súhlas – pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán – dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou

 

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: v.sedliacik@gmail.com Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

adresa

Vladimír Sedliačik, Skuteckého 19
97 401 Banská Bystrica

 

Kontaktujte nás

(+421) 948 248 948
v.sedliacik@gmail.com

 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

IČO: 337 610 35
OÚ BB číslo ŽR: 601-7936